Banská mapa 4. Obzoru šachty Žigmund. Pôdorys, pozdĺžny a priečny rez. Legenda, parerga. Karol Wolf, 1793 (Slovenský národný archív MV SR, špecializované pracovisko Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici)