Prehľadná banská mapa v okolí šachty Žigmund. Pôdorys a pozdĺžny rez. Adolf Bielik, 1889 (Slovenský národný archív MV SR, špecializované pracovisko Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici)