Veľké a Malé richnavské jazero a jazero Bakomi. Pôdorys a pozdĺžny rez. NN, 1756 (Slovenský národný archív MV SR, špecializované pracovisko Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici)