Polohopisná mapa banských mier na ryžovanie zlata na potoku Štiavnica (Kašiarová, Elena: Banícka a hutnícka minulosť Slovenska v kartografických pamiatkach. Ing. Tibor Turčan – Banská agentúra Košice 2010)