Priebeh rudných žíl a banská situácia Štiavnicko-hodrušského banského rajónu na podklade topografickej mapy . Adolf Bielik, 1883 (Slovenský národný archív MV SR, špecializované pracovisko Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici)

Priebeh rudných žíl a banská situácia Štiavnicko-hodrušského banského rajónu na podklade topografickej mapy . Adolf Bielik, 1883 (Slovenský národný archív MV SR, špecializované pracovisko Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici)