Slovenské položky zapísané v registri programu Pamäť sveta UNESCO:

Dokumenty

Program Pamäť sveta UNESCO – Všeobecné usmernenia

SK mutácia [.pdf] 1.92 MB

EN mutácia [.pdf] 2.51 MB

Odporúčanie k uchovávaniu a prístupu k dokumentárnemu Dedičstvu vrátane digitálnej formy

SK mutácia [.pdf] 475 kB

EN mutácia [.pdf] 153 kB

Brífing o Odporúčaní UNESCO z roku 2015 o ochrane dokumentárneho
kultúrneho dedičstva

SK mutácia [.pdf] 153 kB

EN mutácia [.pdf] 255 kB

Aktuality