Povrchová mapa Kremnice a okolia s vedutou mesta. Samuel Mikovíny, 1773 (Slovenský národný archív MV SR, špecializované pracovisko Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici)

Povrchová mapa Kremnice a okolia s vedutou mesta. Samuel Mikovíny, 1773 (Slovenský národný archív MV SR, špecializované pracovisko Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici)