Banská mapa s povrchovou situáciou v okolí šachty Žigmund. Pôdorys, pozdĺžny a priečny rez. Karol Wolf, 1794 (Slovenský národný archív MV SR, špecializované pracovisko Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici)

Banská mapa s povrchovou situáciou v okolí šachty Žigmund. Pôdorys, pozdĺžny a priečny rez. Karol Wolf, 1794 (Slovenský národný archív MV SR, špecializované pracovisko Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici)