Budova a úpravárenské zariadenia na premývanie a triedenie chudobnejšej rudy vo Vindšachte. Pôdorys a pozdĺžny rez. František Hippmann, 1797 (Slovenský národný archív MV SR, špecializované pracovisko Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici)

Budova a úpravárenské zariadenia na premývanie a triedenie chudobnejšej rudy vo Vindšachte. Pôdorys a pozdĺžny rez. František Hippmann, 1797 (Slovenský národný archív MV SR, špecializované pracovisko Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici)