Zariadenie na ťahanie tenkých drôtov. Pohľad a vysvetlivky. (Slovenský národný archív MV SR, špecializované pracovisko Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici)

Zariadenie na ťahanie tenkých drôtov. Pohľad a vysvetlivky. (Slovenský národný archív MV SR, špecializované pracovisko Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici)