Zbierka slovenských ľudových piesní Bélu Bartóka; Chudobná ďievečka; B. F. 1077 c); Lapáš, Nitrianska; XI. 1907; Matilda Kovárová (Slovenská národná knižnica, Literárny archív)

Zbierka slovenských ľudových piesní Bélu Bartóka; Chudobná ďievečka; B. F. 1077 c); Lapáš, Nitrianska; XI. 1907; Matilda Kovárová (Slovenská národná knižnica, Literárny archív)