Zbierka slovenských ľudových piestní Bélu Bartóka; Čo sa stalo nové; Dražovce, Nitrianska; I. 1909; mladíci (Slovenská národná knižnica, Literárny archív)

Zbierka slovenských ľudových piestní Bélu Bartóka; Čo sa stalo nové; Dražovce, Nitrianska; I. 1909; mladíci (Slovenská národná knižnica, Literárny archív)