Zbierka slovenských ľudových piesní Bélu Bartóka; Čo ti, milá; Klíž, Nitrianska; X. 1908; dievča (Slovenská národná knižnica, Literárny archív)

Zbierka slovenských ľudových piesní Bélu Bartóka; Čo ti, milá; Klíž, Nitrianska; X. 1908; dievča (Slovenská národná knižnica, Literárny archív)