Zbierka slovenských ľudových piesní Bélu Bartóka; Keď som sa ja z domu; Hiadeľ, Zvolenská; VII. 1915; Zuza Strelcová (Slovenská národná knižnica, Literárny archív)

Zbierka slovenských ľudových piesní Bélu Bartóka; Keď som sa ja z domu; Hiadeľ, Zvolenská; VII. 1915; Zuza Strelcová (Slovenská národná knižnica, Literárny archív)