Povrchová a banská mapa Cisársko-kráľovského a ťažiarskeho banského podniku na zlato a antimón v Magurke (Kašiarová, Elena: Banícka a hutnícka minulosť Slovenska v kartografických pamiatkach. Ing. Tibor Turčan – Banská agentúra Košice 2010)

Povrchová a banská mapa Cisársko-kráľovského a ťažiarskeho banského podniku na zlato a antimón v Magurke (Kašiarová, Elena: Banícka a hutnícka minulosť Slovenska v kartografických pamiatkach. Ing. Tibor Turčan - Banská agentúra Košice 2010)