Banská mapa troch hlavných obzorov šachty Ján Krstiteľ v Smolníku (Kašiarová, Elena: Banícka a hutnícka minulosť Slovenska v kartografických pamiatkach. Ing. Tibor Turčan – Banská agentúra Košice 2010)

Banská mapa troch hlavných obzorov šachty Ján Krstiteľ v Smolníku (Kašiarová, Elena: Banícka a hutnícka minulosť Slovenska v kartografických pamiatkach. Ing. Tibor Turčan - Banská agentúra Košice 2010)