Banské mapy a plány HKG, najstaršia mapa fondu z roku 1641 (Kašiarová, Elena: Banícka a hutnícka minulosť Slovenska v kartografických pamiatkach. Ing. Tibor Turčan – Banská agentúra Košice 2010)

Banské mapy a plány HKG, najstaršia mapa fondu z roku 1641 (Kašiarová, Elena: Banícka a hutnícka minulosť Slovenska v kartografických pamiatkach. Ing. Tibor Turčan - Banská agentúra Košice 2010)