Prehľadná povrchová mapa Hlavného banskoštiavnického banského závodu na Vindšachte a Siglisbergu (dnes Štiavnické Bane) (Kašiarová, Elena: Banícka a hutnícka minulosť Slovenska v kartografických pamiatkach. Ing. Tibor Turčan – Banská agentúra Košice 2010)