Prospekt Vindšachty a Siglisbergu (Štiavnické bane) s prevádzkovými zariadeniami Hlavného banského závodu Horná Bíberova štôlňa (Kašiarová, Elena: Banícka a hutnícka minulosť Slovenska v kartografických pamiatkach. Ing. Tibor Turčan – Banská agentúra Košice 2010)

Prospekt Vindšachty a Siglisbergu (Štiavnické bane) s prevádzkovými zariadeniami Hlavného banského závodu Horná Bíberova štôlňa (Kašiarová, Elena: Banícka a hutnícka minulosť Slovenska v kartografických pamiatkach. Ing. Tibor Turčan - Banská agentúra Košice 2010)