Publikácie

Protecting and promoting global recorded knowledge

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000224658

Pamäť sveta – Poklady, ktoré zaznamenávajú našu históriu od roku 1700 p.n.l. až po súčasnosť

Vydavateľstvo: UNESCO, 2012, 608 strán

Kniha je k dispozícii v katalógu Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Od Afganistanu po Zimbabwe, neoceniteľné dokumentárne dedičstvo zaznamenáva rozmanitosť jazykov, národov a vedomostí, ktoré ovplyvnili ľudstvo od raných čias ľudskej histórie až po súčasnosť. Toto dedičstvo dokumentuje dôležité udalosti, objavy alebo vynálezy, ktoré zmenili svet.

Program UNESCO Pamäť sveta bol vytvorený s cieľom zachovať tieto zaznamenané poklady ľudstva a mobilizovať zdroje, aby budúce generácie mohli využívať toto dedičstvo, ktoré sa zachovalo vo veľkých knižniciach, archívoch a múzeách po celom svete.

Táto kniha je kompletným zoznamom všetkých dokumentov zapísaných v oficiálnom medzinárodnom registri UNESCO Pamäť sveta. Kniha obsahuje 245 popisov vzácnych dokumentov s fotografiami ako napríklad 42-riadkovú Gutenbergovu  Bibliu alebo Magnu chartu libertatum, vydanú v roku 1215.