Nová predsedníčka slovenského výboru

Dňa 28.03.2018 sa konalo zasadnutie Slovenského výboru pre program UNESCO Pamäť sveta, na ktorom členovia zvolili do funkcie predsedníčky výboru  Ing. Silviu Stasselovú, generálnu riaditeľku Univerzitnej knižnice v Bratislave. Ing. Silvia Stasselová  dlhodobo pôsobí v pamäťových inštitúciách, má medzinárodné kontakty s inštitúciami vo svete, ako aj jazykové znalosti. V roku 2009 – 2013 vykonávala funkciu tajomníčky IFLA MLAS (Managament of Library Associations Section) a od roku 2007 je členkou Stáleho výboru IFLA MLAS. Od roku 1999 je predsedníčkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.