Osobný fond Milana Rastislava Štefánika

Osobný fond M.R. Štefánika obsahuje niekoľko tisíc kusov korešpondencie (listov), rovnako niekoľko tisíc kusov fotografii, ďalej osobné doklady M.R.Štefánika, a tiež dokumenty z jeho diplomatickej, politickej a vedeckej činnosti, uložené v 89 archívnych škatuliach. Dokumenty majú okrem kultúrneho rozmeru aj vojensko-politický a ľudský rozmer. M.R. Štefánik pôsobil vo Francúzsku, Taliansku, USA, Rusku, Japonsku a preto jeho fond má aj nadnárodný charakter. Pracoval i na vedeckom poli a svojou diplomatickou aktivitou významne prispel k vzniku samostatného štátu Slovákov a Čechov. V súčasnosti je fond ohrozený, pretože dokumenty sú vyhotovené na kyslom papieri, ktorý v dôsledku svojho zloženia podlieha samodeštrukcii. Pozitívy fotografií boli vyhotovené ešte v medzivojnovom období a v súčasnosti sú v kritickom stave, obrazy na nich sa strácajú.

Galéria