V nebezpečenstve? Smerom k aktívnemu uchovávaniu dokumentárneho dedičstva v Latinskej Amerike a v Karibiku

Dňa 22. októbra 2018 sa v Paname uskutočnil seminár – workshop s názvom „V nebezpečenstve? Smerom k aktívnemu uchovávaniu dokumentárneho dedičstva v Latinskej Amerike a v Karibiku“. Experti diskutovali o odstránení vplyvu prírodných a iných foriem katastrof pomocou špičkových vedeckých techník a inovatívnych politík, ktoré súvisia s Agendou OSN 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj, s cieľom 1 –  ako zlepšiť „úsilie na ochranu a záchranu svetového kultúrneho dedičstva“.

Link: https://en.unesco.org/events/risk-towards-resilient-preservation-documentary-heritage-latin-america-and-caribbean