Komplexná revízia programu Pamäť sveta

Dňa 1. apríla 2019 sa stretli v Paríži odborníci z členských štátov a členovia Medzinárodného poradného výboru pre program Pamäť sveta, aby prerokovali otázky revízie programu Pamäť sveta. Na stretnutí sa taktiež diskutovalo o vzájomnom vzťahu medzi programom Pamäť sveta a medzinárodným registrom a ich ďalšej perspektíve.