Slovenská pošta vydala známku s motívom vzácneho rukopisu zo zbierok UKB

Slovenská pošta vydala poštovú známku s motívom vzácneho tureckého rukopisu zo zbierok Univerzitnej knižnice v Bratislave, zapísaného do medzinárodného registra svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Poštová známka rozmerov 44,4 × 55,4 mm vrátane perforácie, vychádza vo forme upraveného tlačového listu so štyrmi známkami a dvoma kupónmi. Motívom poštovej známky je ilustrácia rukopisu Maʼrifetnāme (Kniha vied) od učenca Ibrāhīma Hakkī-ho (1705 – 1772). Ilustrácie tohto rukopisu z roku 1813 patria k najreprezentatívnejším exemplárom Bašagićovej zbierky, ktorá sa nachádza v zbierkovom fonde Univerzitnej knižnice v Bratislave.  Poštovú zámku vytlačila Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Súčasne s poštovou  známkou sa vydáva obálka prvého dňa, tzv. FDC  s dátumom 27. 11. 2018 a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače je tiež jedna z ilustrácií rukopisu Maʼrifetnāme a motívom FDC pečiatky je dekoratívna väzba arabesky nachádzajúca sa na obale rukopisu. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s.r.o.

Autorom grafického dizajnu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je Adrian Ferda.

Ibrahim Hakki Marifetname

Poštová známka, vychádzajúca ako spoločné vydanie s Tureckom, reprezentuje zbierkový fond Kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorá v roku 2019 oslavuje 100. výročie svojho založenia.

Tlačová správa MK SR