Banské mapy a plány Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici

Zbierka obsahuje skoro 20 000 máp a plánov zo 17. až 20. storočia a bola zapísaná do Registra programu UNESCO Pamäť sveta v júni roku 2007. Mapy a plány zobrazujú podzemné a povrchové práce spojené s ťažbou v rámci Rakúska-Uhorska (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko a ďalšie). Zbierka dokumentuje dejiny baníctva, ťažbu drahých kovov a budovanie baní, vodných nádrží a čerpacích strojov pre potreby baníctva v 17. až do začiatku 19. storočia. Taktiež znázorňuje vyobrazenia robotníkov, ich pracovného náradia, faunu i flóru, štátne i obecné symboly. Najstaršou mapou zbierky je mapa banskej štôlne Michal z roku 1625.

Zbierka taktiež obsahuje nové vzory na vypracovanie banských máp, ktoré boli navrhnuté Gabrielom Svaiczerom a Antonom Péchom, významnými vedcami a úradníkmi Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici. Mapovanie a prieskumné práce sa uskutočňovali podľa týchto vzorov v celej rakúsko-uhorskej monarchii vrátane Nemecka. Nové metódy boli používané pri výučbe baníctva pre tisíce študentov z okolitých krajín v Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici (1764 – 1918). Vysoká úroveň vzdelania ovplyvnila rozvoj baníctva v rámci celej monarchie. Banské mapy sú priamym dôkazom technických poznatkov a ťažkej práce baníkov v podzemí. V súčasnosti prebieha digitálne spracovanie týchto máp a plánov.

Info

Rok predloženia návrhu: 2007
Rok zapísania do registra: 2007


Certifikát

Galéria

Externé odkazy

Bližšie informácie o Banských mapách a plánoch Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici: