Béla Bartók – Súbor slovenských ľudových piesní

Slovenský výbor PPS (09.06.2004) jednomyseľne schválil, aby uvedený projekt predložila SR ako svoj návrh na zápis do Registra programu UNESCO Pamäť sveta v r. 2004. Ide o zbierku 3409 slovenských ľudových piesní a inštrumentálnych skladieb a 4500 textov slovenských ľudových piesní. Zbierka je špičkovým dielom Bélu Bartóka a vrcholným dielom európskej etnomuzikológie a svojimi náročnými … Čítať viac

Osobný fond Milana Rastislava Štefánika

Osobný fond M.R. Štefánika obsahuje niekoľko tisíc kusov korešpondencie (listov), rovnako niekoľko tisíc kusov fotografii, ďalej osobné doklady M.R.Štefánika, a tiež dokumenty z jeho diplomatickej, politickej a vedeckej činnosti, uložené v 89 archívnych škatuliach. Dokumenty majú okrem kultúrneho rozmeru aj vojensko-politický a ľudský rozmer. M.R. Štefánik pôsobil vo Francúzsku, Taliansku, USA, Rusku, Japonsku a preto jeho fond má aj nadnárodný charakter. … Čítať viac