Béla Bartók – Súbor slovenských ľudových piesní

Slovenský výbor PPS (09.06.2004) jednomyseľne schválil, aby uvedený projekt predložila SR ako svoj návrh na zápis do Registra programu UNESCO Pamäť sveta v r. 2004. Ide o zbierku 3409 slovenských ľudových piesní a inštrumentálnych skladieb a 4500 textov slovenských ľudových piesní. Zbierka je špičkovým dielom Bélu Bartóka a vrcholným dielom európskej etnomuzikológie a svojimi náročnými a rozsiahlymi porovnávacími poznámkami a odkazmi, minucióznymi melodickými zápismi jeden z najkomplikovanejších textov na editovanie, aké v etnomuzikológii vôbec vznikli.

Zbierka pozostáva z rôznych materiálov:

  1. Autograf, Bartókov kompletný rukopis na 1124 stranách
  2. Zvukový záznam, 230 fonogramov
  3. Zbierka fotografií, ktoré Bartók urobil počas výskumu na Slovensku, a ktoré dokumentujú jeho spôsob práce, interpretov, spevákov, ich spôsob života, kroje a architektúru
  4. Tlačené zväzky I. a II. a pripravované zväzky III. a IV, vrátane analytického a systematického súpisu melódií a textov, ako aj porovnávacích údajov.

Zbierka je významným míľnikom vedeckej a dokumentárnej práce B. Bartóka ako zberateľa a medzinárodne uznávaného experta na európsku tradičnú ľudovú hudbu. Projekt prezentoval a pripravil Prof. O. Elschek s kol. Slovenský výbor PPS (09.06.2004) jednomyseľne schválil, aby uvedený projekt predložila SR UNESCO ako svoj návrh na zápis do registra UNESCO Pamäť sveta v r. 2004.

Galéria