Banské mapy a plány Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici

Zbierka obsahuje skoro 20 000 máp a plánov zo 17. až 20. storočia a bola zapísaná do Registra programu UNESCO Pamäť sveta v júni roku 2007. Mapy a plány zobrazujú podzemné a povrchové práce spojené s ťažbou v rámci Rakúska-Uhorska (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko a ďalšie). Zbierka dokumentuje dejiny baníctva, ťažbu drahých kovov a budovanie baní, vodných nádrží … Čítať viac

Iluminované kódexy knižnice Bratislavskej kapituly

Bratislavské antifonáre sú súčasťou knižnice Bratislavskej kapituly, ktorá tvorí najrozšírenejší, najucelenejší a historicky i umelecky najvzácnejší súbor stredovekých rukopisných knižných diel na Slovensku.Z obsahového hľadiska ide predovšetkým o liturgické knihy (misály, psaltériá, antifonáre), diela z oblasti svetského a kanonického práva i profánne literárne druhy (slovníky, jazykové glosáre). Bratislavské antifonáre sú záznamy liturgických piesní a spevov, … Čítať viac

Bašagićova zbierka islamských rukopisov

Bašagićová zbierka je výnimočný súbor islamských pamiatok knižnej kultúry, ktorý Univerzitná knižnica získala do svojich fondov v roku 1924 kúpou od známeho bosnianskeho literáta, vedca a zberateľa Dr. Safveta bega Bašagića, po ktorom dostala zbierka aj názov. Zbierka bola zapísaná do registra Pamäti sveta v roku 1997 a tvorí dnes v Univerzitnej knižnici samostatný fond, … Čítať viac