7. udeľovanie svetovej ceny UNESCO / Jikji Pamäť sveta

Dňa 1. októbra 2018 sa v kórejskom meste Cheongju uskutočnilo v poradí už siedme slávnostné udeľovanie svetovej ceny UNESCO/Jikji Pamäť sveta, ktorá bola zriadená v roku 2004 na základe iniciatívy a podpory Kórejskej republiky. Cena Jikji Pamäte sveta slúži na pripomenutie najstaršej existujúcej knihy na svete tlačenej pomocou pohyblivej kovovej tlače,  ktorou je antológia budhistických … Čítať viac

Banské mapy a plány Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici

Banská mapa

Zbierka obsahuje skoro 20 000 máp a plánov zo 17. až 20. storočia a bola zapísaná do Registra programu UNESCO Pamäť sveta v júni roku 2007. Mapy a plány zobrazujú podzemné a povrchové práce spojené s ťažbou v rámci Rakúska-Uhorska (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko a ďalšie). Zbierka dokumentuje dejiny baníctva, ťažbu drahých kovov a budovanie baní, vodných nádrží … Čítať viac

Iluminované kódexy knižnice Bratislavskej kapituly

Iluminované kódexy knižnice Bratislavskej kapituly, IL10, 10.2.2000, 17:23, 8C, 5584x6016 (128+1088), 100%, AiP 00 BA, 1/60, R291, G113, B389,

Bratislavské antifonáre sú súčasťou knižnice Bratislavskej kapituly, ktorá tvorí najrozšírenejší, najucelenejší a historicky i umelecky najvzácnejší súbor stredovekých rukopisných knižných diel na Slovensku.Z obsahového hľadiska ide predovšetkým o liturgické knihy (misály, psaltériá, antifonáre), diela z oblasti svetského a kanonického práva i profánne literárne druhy (slovníky, jazykové glosáre). Bratislavské antifonáre sú záznamy liturgických piesní a spevov, … Čítať viac

Bašagićova zbierka islamských rukopisov

Bašagićova zbierka islamských rukopisov, 466_001a, 23.11.2002, 12:15, 8C, 5722x3520 (0+2245), 100%, gretag1021610, 1/60 s, R21.5, G7.2, B32.2

Bašagićová zbierka je výnimočný súbor islamských pamiatok knižnej kultúry, ktorý Univerzitná knižnica získala do svojich fondov v roku 1924 kúpou od známeho bosnianskeho literáta, vedca a zberateľa Dr. Safveta bega Bašagića, po ktorom dostala zbierka aj názov. Zbierka bola zapísaná do registra Pamäti sveta v roku 1997 a tvorí dnes v Univerzitnej knižnici samostatný fond, … Čítať viac

Béla Bartók – Súbor slovenských ľudových piesní

ilustrácia vtáka z publikácie od Béla Bartók

Slovenský výbor PPS (09.06.2004) jednomyseľne schválil, aby uvedený projekt predložila SR ako svoj návrh na zápis do Registra programu UNESCO Pamäť sveta v r. 2004. Ide o zbierku 3409 slovenských ľudových piesní a inštrumentálnych skladieb a 4500 textov slovenských ľudových piesní. Zbierka je špičkovým dielom Bélu Bartóka a vrcholným dielom európskej etnomuzikológie a svojimi náročnými … Čítať viac

Osobný fond Milana Rastislava Štefánika

Milan Rastislav Štefánik dekorovaný medailou

Osobný fond M.R. Štefánika obsahuje niekoľko tisíc kusov korešpondencie (listov), rovnako niekoľko tisíc kusov fotografii, ďalej osobné doklady M.R.Štefánika, a tiež dokumenty z jeho diplomatickej, politickej a vedeckej činnosti, uložené v 89 archívnych škatuliach. Dokumenty majú okrem kultúrneho rozmeru aj vojensko-politický a ľudský rozmer. M.R. Štefánik pôsobil vo Francúzsku, Taliansku, USA, Rusku, Japonsku a preto jeho fond má aj nadnárodný charakter. … Čítať viac

Nová predsedníčka slovenského výboru

Dňa 28.03.2018 sa konalo zasadnutie Slovenského výboru pre program UNESCO Pamäť sveta, na ktorom členovia zvolili do funkcie predsedníčky výboru  Ing. Silviu Stasselovú, generálnu riaditeľku Univerzitnej knižnice v Bratislave. Ing. Silvia Stasselová  dlhodobo pôsobí v pamäťových inštitúciách, má medzinárodné kontakty s inštitúciami vo svete, ako aj jazykové znalosti. V roku 2009 – 2013 vykonávala funkciu … Čítať viac